8508

Công văn số 126/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc hoàn lại thuế TN nước

8508
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 126/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc hoàn lại thuế TN nước

Số hiệu: 126/TCT-TNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 126/TCT-TNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 126/TCT-TNNN
V/v: Hoàn lại thuế TN nước

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Điện lực Đắk Lắk 

 

Trả lời công văn số 5422/CV/ĐLĐL.P5 ngày 19/11/2005 của Điện lực Đắk Lắk đề nghị hoàn lại thuế tài nguyên (TN) đã nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 5, Mục III Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn kê khai, đăng ký, nộp thuế TN quy định: “Thuế TN là khoản thu của NSNN được nộp vào Kho bạc Nhà nước tại địa phương nơi khai thác TN…”.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Nhà máy thủy điện Dray HLinh thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lăk thì thuế TN nước được kê khai và nộp vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Đak Lăk.

Trường hợp quý I năm 2005 Điện lực Đắk Lắk đã kê khai nộp thuế TN sử dụng nước của Nhà máy thủy điện Dray HLinh cho tỉnh Đắk Nông thì không đặt vấn đề hoàn lại số thuế TN nước đã nộp tại tỉnh Đăk Nông. Điện lực tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm kê khai, nộp đầy đủ số thuế TN của Nhà máy thủy điện Dray HLinh và quyết toán thuế TN với Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Tổng cục Thuế thông báo cho Điện lực Đắk Lắk biết để liên hệ với cơ quan thuế địa phương thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- CT các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông;
- Lưu: VT, DTTT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản