125084

Công văn 1244/BNN-HTQT về đề nghị tiếp nhận khoản tài trợ của AFD cho dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

125084
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1244/BNN-HTQT về đề nghị tiếp nhận khoản tài trợ của AFD cho dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1244/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 06/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1244/BNN-HTQT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 06/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1244/BNN-HTQT
V/v Đề nghị tiếp nhận khoản tài trợ của AFD cho dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng”.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3672/VPCP-QHQT ngày 03/6/2009 về việc đồng ý Việt Nam tham gia dự án RETA “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng” do Quỹ đặc biệt của Chính phủ Nhật Bản viện trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư (PPTA) từ tháng 9/2009 - 5/2011.

Hiện nay, dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư cơ bản đã hoàn thành Báo cáo cuối cùng. Từ ngày 27/03 đến ngày 08/04/2011, Đoàn Tìm hiểu thực tế của ADB đã được triển khai tại Việt Nam với sự tham gia của đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Dự án được thiết kế với tổng mức đầu tư khoảng 80 triệu USD, trong đó ADB cam kết tài trợ 30 triệu USD, một đồng tài trợ 30 triệu USD và Chính phủ Việt Nam đối ứng 20 triệu USD.

Ngày 22/4/2011, AFD có thư gửi Bộ NN&PTNT khẳng định sẽ đồng tài trợ cho dự án một khoản vay 25 triệu Euro (tương đương 30 triệu USD) với điều kiện vay PS2 (Kỳ hạn vay 20 năm, 6 năm ân hạn, áp dụng mức lãi suất bằng lãi suất thả nổi của Liên ngân hàng châu Âu thiết lập 6 tháng một lần trong suốt thời gian vay trừ 0.75%, áp dụng cho các nước có mức thu nhập trung bình.

Theo tiến độ dự kiến được ghi trong Biên bản ghi nhớ của Đoàn tìm hiểu thực tế, dự án sẽ được đưa vào danh mục tài khóa năm 2011 của ADB và sẽ được trình Ban giám đốc ADB vào tháng 9/2011. Để đáp ứng tiến độ chuẩn bị dự án và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục, Bộ NN&PTNT đề nghị quý Bộ cho ý kiến về việc sử dụng nguồn vốn vay của AFD đồng tài trợ cho dự án này. Rất mong nhận được ý kiến đồng thuận của quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CPO;
- TCTL;
- Lưu VT, HTQT (NTĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản