125082

Công văn 1241/BNN-TCTL về nạo vét lòng dẫn thoát lũ và xây dựng hạ tầng vùng hạ du công trình thủy lợi Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

125082
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1241/BNN-TCTL về nạo vét lòng dẫn thoát lũ và xây dựng hạ tầng vùng hạ du công trình thủy lợi Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1241/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 06/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1241/BNN-TCTL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 06/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1241/BNN-TCTL
V/v nạo vét lòng dẫn thoát lũ và xây dựng hạ tầng vùng hạ du công trình thủy lợi Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 2696/VPCP-KTN ngày 28/4/2011 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương lập dự án đầu tư cấp bách nạo vét lòng dẫn thoát lũ và xây dựng hệ thống công trình hạ tầng sống chung với lũ vùng hạ du công trình thủy lợi Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Trong trận lũ lịch sử tháng 10 năm 2010; do mưa lớn kết hợp với xả lũ hồ Kẻ Gỗ với lưu lượng chỉ bằng khoảng 50% lưu lượng thiết kế, đã gây ngập lụt nghiêm trọng thành phố Hà Tĩnh và các huyện lân cận. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng giao thông và Du lịch Nhật Bản tổ chức, đánh giá nguyên nhân gây ngập lụt khu vực miền Trung nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, trong đó xác định nguyên nhân chính gây ngập lụt lớn khu vực thành phố Hà Tĩnh là do lòng dẫn bị bồi lấp, thu hẹp, do không thường xuyên được nạo vét và việc xây dựng cầu, cống qua kênh dẫn.

Để đáp ứng yêu cầu phòng chống lũ trước mắt cũng như lâu dài cho vùng hạ du công trình thủy lợi Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với đề nghị của Tỉnh về việc đầu tư nạo vét lòng dẫn thoát lũ và xây dựng cải tạo hệ thống công trình hạ tầng sống chung với lũ các xã hạ du công trình thủy lợi Kẻ Gỗ. Đề nghị quý Văn phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ quan tâm đầu tư kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi để Tỉnh triển khai thực hiện, sớm phát huy hiệu quả đầu tư, tăng cường ổn định dân sinh, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế xã hội của địa phương.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH-ĐT; Tài chính;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở NN và PTNT Hà Tĩnh;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ.4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản