8507

Công văn số 124/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về việc xử lý hoàn thuế dự án “hỗ trợ nâng cao năng lực ngăn chặn buôn lậu và bắt giữ ma túy đặc biệt tập trung vào ATS và tiền chất, mã số AD/VIE/03/G55”

8507
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 124/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về việc xử lý hoàn thuế dự án “hỗ trợ nâng cao năng lực ngăn chặn buôn lậu và bắt giữ ma túy đặc biệt tập trung vào ATS và tiền chất, mã số AD/VIE/03/G55”

Số hiệu: 124/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 124/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 124/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT dự án ODA

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội 

 

Trả lời công văn số 24139/CT-THDT ngày 4/12/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc xử lý hoàn thuế dự án “hỗ trợ nâng cao năng lực ngăn chặn buôn lậu và bắt giữ ma tuý đặc biệt tập trung vào ATS và tiền chất, mã số AD/VIE/03/G55”; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 6 Mục I Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Chủ dự án ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay hoặc vốn ODA hỗn hộp thuộc đối tượng được NSNN đầu tư không hoàn trả toàn bộ hoặc một phần được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án. Số thuế GTGT được hoàn là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào”. Hồ sơ để được giải quyết hoàn thuế phải đáp ứng theo quy định tại Điểm 4 Mục II Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên của Bộ tài chính.

Vì vậy, trường hợp dự án “hỗ trợ nâng cao năng lực ngăn chặn buôn lậu và bắt giữ ma túy đặc biệt tập trung vào ATS và tiền chất, mã số AD/VIE/03/G55” sử dụng nguồn vố ODA đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định trên thì chủ dự án là Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án.

Đề nghị cục thuế thành phố Hà Nội kiểm tra việc thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ từ Văn phòng Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Hà Nội sang cho nhà cung cấp (chuyển khoản) hoặc thanh toán trực tiếp cho dự án (tiền mặt) đã bao gồm tiền thuế GTGT hay chưa? Trong trường hợp dự án không có tài khoản riêng, không mở sổ theo dõi cho các hoạt động của dự án nhưng có đầu đủ giấy tờ chứng minh hoạt động nhận tiền và chuyển trả tiền từ nhà tài trợ cho chủ dự án là để mua hàng hóa, dịch vụ cho dự án. Số thuế GTGT phát sinh của số hàng hóa, dịch vụ mua cho dự án chưa được bên tài trợ thanh toán hoặc việc chuyển tiền vào tài khoản của UNDP chỉ để chuyển trả tiền thuế GTGT do bên tài trợ tạp ứng thì giải quyết hoàn thuế GTGT cho Cục cảnh sát Phòng chốn tội phạm ma túy.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản