144797

Công văn 1236/BXD-KTXD giải đáp vướng mắc chi phí lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp tỷ lệ 1/2000 do Bộ Xây dựng ban hành

144797
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1236/BXD-KTXD giải đáp vướng mắc chi phí lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp tỷ lệ 1/2000 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1236/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 27/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1236/BXD-KTXD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 27/07/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1236/BXD-KTXD
V/v: Giải đáp vướng mắc chi phí lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp tỷ lệ 1/2000

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012.

 

Kính gửi: Ban quản lý các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Trả lời văn bản số 76/QLDA-KH ngày 02/7/2012 của Ban quản lý các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đề nghị hướng dẫn một số nội dung về định mức chi phí lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp tỷ lệ 1/2000, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế, thì đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp tỷ lệ 1/2000 không bao gồm công việc thiết kế đô thị. Do đó, quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp tỷ lệ 1/2000 nêu tại văn bản số 76/QLDA-KH không phải thực hiện công việc thiết kế đô thị.

Định mức chi phí cho các công việc quy hoạch quy định tại Bảng 4 Phần II Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng, đã bao gồm chi phí đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường cho đồ án khu công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp. Vì vậy, đối với chi phí quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp tỷ lệ 1/2000 tính theo định mức quy định tại Bảng 4 nêu trên, nếu không thực hiện phần công việc đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường, thì phải giảm trừ chi phí cho công việc này.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban quản lý các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản