356780

Công văn 1232 XTTM/XTĐT năm 2017 kiểm tra, rà soát nội dung của địa phương tại Cổng thông tin xúc tiến đầu tư do Cục Xúc tiến thương mại ban hành

356780
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1232 XTTM/XTĐT năm 2017 kiểm tra, rà soát nội dung của địa phương tại Cổng thông tin xúc tiến đầu tư do Cục Xúc tiến thương mại ban hành

Số hiệu: 1232XTTM/XTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xúc tiến thương mại Người ký: Tạ Hoàng Linh
Ngày ban hành: 22/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1232XTTM/XTĐT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xúc tiến thương mại
Người ký: Tạ Hoàng Linh
Ngày ban hành: 22/06/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1232 XTTM/XTĐT
V/v kiểm tra, rà soát nội dung của địa phương tại Cổng thông tin XTĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: UBND Tỉnh Lạng Sơn

Cục Xúc tiến thương mại trân trọng cảm ơn quý Cơ quan đã trả lời công văn số 8961/BCT-XTTM của Bộ Công Thương ngày 23/9/2016, cung cấp thông tin của địa phương và chỉ định cán bộ đầu mối liên hệ chịu trách nhiệm phối hợp xây dựng “Cổng thông tin điện tử xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam” (Cổng thông tin XTĐT). Cục Xúc tiến thương mại đã cập nhật thông tin chi tiết của địa phương tại mục “ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ” của Cổng thông tin XTĐT.

Nhằm chuẩn bị công bố Cổng thông tin XTĐT, dự kiến vào ngày 05/7/2017, Cục Xúc tiến thương mại kính đề nghị quý Cơ quan, rà soát các nội dung về địa phương được hiển thị tại Cổng thông tin XTĐT theo địa chỉ sau:

Đường link: http://investvietnam.gov.vn/vi/dia-phuong.tI.htmI

Tài khoản đăng nhập: invest

Mật khẩu đăng nhập: invest

Mọi ý kiến chỉnh sửa, bổ sung đề nghị gửi về Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương - Cục Xúc tiến thương mại (theo mẫu gửi kèm). Thông tin nhận được trước ngày 30 tháng 6 năm 2017 sẽ được chỉnh sửa trước ngày 05 tháng 7 năm 2017, thông tin nhận sau ngày 30 tháng 6 năm 2017 sẽ được chỉnh sửa trước ngày 30 tháng 7 năm 2017.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác, phối hợp của quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, XTĐT.

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Tạ Hoàng Linh

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỊA PHƯƠNG

TT

Trường thông tin

Đầu mục

Thông tin cần bổ sung sửa đổi

1

Giới thiệu chung về tỉnh/thành phố

 

 

2

Thông tin chung về tỉnh/thành phố

- Vị trí địa lý:

 

- Diện tích:

 

- Địa hình:

 

- Đơn vị hành chính:

 

- Dân số:

 

- Tài nguyên thiên nhiên:

 

- Khí hậu:

 

3

Cơ sở hạ tầng

- Sân bay:

 

Cảng biển, cảng sông:

+ Tên, số lượng cảng

 

+ Lưu lượng vận chuyển mỗi cảng

 

+ Tầm nhìn đến năm 2013

 

Hệ thống điện:

+ Có bao nhiêu trạm điện 110KV, 220KV

 

+ Giá điện, các dịch vụ lắp đặt, sửa chữa như thế nào

 

Hệ thống cấp nước:

+ Có bao nhiêu nhà máy nước sạch

 

+ Công suất bao nhiêu m3/ngày

 

+ Đáp ứng bao nhiêu % cho Khu công nghiệp, khu dân cư

 

 

 

- Hệ thống xử lý chất (nước) thải:

+ Đối với chất thải:

* Có bao nhiêu nhà máy xử lý chất thải

* Công suất tấn/ngày

* Đáp ứng bao nhiêu % cho Khu công nghiệp, khu dân cư

+ Đối với nước thải:

* Có bao nhiêu nhà máy và hệ thống xử lý nước thải

* Công suất bao nhiêu m3/ ngày

* Đáp ứng bao nhiêu % cho Khu công nghiệp, khu dân cư

 

 

 

- Giao thông vận tải:

+ Đường bộ:

* Tên và số lượng đường Quốc lộ đi qua

* Tên và số lượng đường Tỉnh lộ

* Tầm nhìn đến năm 2030

+ Đường sắt:

* Tên và số lượng đường sắt Quốc gia chạy qua

 

6

Tình hình kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng GDP:

Năm

2012

2013

2014

2015

2016

Tổng GDP (tỷ đồng)

 

 

 

 

 

Tốc độ tăng trưởng (%)

 

 

 

 

 

- GDP bình quân đầu người:

Năm

2012

2013

2014

2015

2016

GDP (bình quân người)

 

 

 

 

 

Tốc độ tăng trưởng (%)

 

 

 

 

 

- Cơ cấu kinh tế

Năm

2012

2013

2014

2015

2016

Nông - Lâm - Thủy sản

 

 

 

 

 

Công nghiệp - Xây dựng

 

 

 

 

 

Dịch vụ

 

 

 

 

 

- Kim ngạch (giá trị) xuất - nhập khẩu:

Năm

2012

2013

2014

2015

2016

Xuất khẩu (triệu USD)

 

 

 

 

 

Nhập khẩu (triệu USD)

 

 

 

 

 

 

Đầu tư trong nước năm 2015:

+ Số lượng dự án:

 

+ Tổng số vốn đầu tư đăng ký:

 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2015:

+ Số lượng doanh nghiệp:

 

+ Số lượng dự án:

 

+ Tổng vốn đầu tư đăng ký

 

7

Hỗ trợ đầu tư

Lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích:

 

 

Địa bàn ưu tiên, khuyến khích:

 

 

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Đối với các dự án trong KCN, CCN:

 

Đối với các dự án ngoài KCN, CCN:

 

Các văn bản pháp lý liên quan:

 

Đầu mối liên hệ về hỗ trợ đầu tư của địa phương:

Tên:

Chức vụ:

SĐT:

Email:

Thông tin liên hệ khác.

(đề nghị cung cấp thông tin liên lạc chính xác để doanh nghiệp nước ngoài liên hệ)

 

8

Khu công nghiệp

Danh sách các khu công nghiệp tại địa phương có đầy đủ các thông tin sau:

- Tên khu công nghiệp

- Địa chỉ

- Số điện thoại, email, website

- Họ tên, chức vụ, số điện thoại người liên hệ

 

9

Danh sách các dự án kêu gọi đầu tư

Danh sách các dự án kêu gọi đầu tư có đầy đủ các thông tin sau:

- Tên dự án

- Địa điểm

- Quy mô/công suất

- Thị trường

- Vốn đầu tư dự kiến

- Hình thức đầu tư

- Chủ đầu tư

- Hiện trạng pháp lý

- Yêu cầu hợp tác

 

10

Đề nghị

Gửi kèm các tài liệu sau:

- 01 bản thông tin về địa phương Tiếng Anh (Dựa trên mẫu này)

- Hình ảnh (Tối thiểu 5 ảnh, kích thước tối thiểu 800 x 600pixels, chủ đề về công thương nghiệp, đô thị hiện đại, đầu tư), video, brochurc… (chủ đề đầu tư, công nghiệp, thương mại…) của tỉnh

- Gửi kèm bản đồ hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản