124602

Công văn 1225/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

124602
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1225/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1225/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 21/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1225/CT-TTHT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 21/02/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1225/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH JVC Việt Nam
Địa chỉ: B58/II, Đường 2E KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh
MST: 0300764662

Trả lời văn bản số 01/ACC/JVL ngày 22/01/2011 của Công ty về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2010 của cá nhân người nước ngoài; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1, mục II, phần C, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

 “Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%.”

- Căn cứ khoản 2.3.2a, mục II, phần D, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

 “Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc Hợp đồng làm việc tại Việt nam trước khi xuất cảnh phải thực hiện quyết toán với cơ quan thuế. Các trường hợp khác không phải khai quyết toán thuế.”

- Căn cứ Công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/02/2011 của Tổng cục thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2010;

Trường hợp của Ông Kanichi Minami sang Việt Nam làm việc từ trước năm 2009 (đã quyết toán thuế TNCN năm 2009) đến hết tháng 05/2010, nếu trong năm 2010 Ông Kanichi Minami được xác định là cá nhân không cư trú tại Việt Nam thì không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2010. Hàng tháng Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 20% theo hướng dẫn trên.

Trường hợp của Ông Toshio Abukawa sang Việt Nam làm việc từ trước năm 2009, năm 2010 là việc tại Việt nam đến tháng 10/2010 được xác định là cá nhân cư trú (có mặt tại Việt Nam trên 183 ngày tính trong năm dương lịch), thì khi kết thúc Hợp đồng làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh phải tự quyết toán thuế TNCN từ tháng 01/01/2010 đến tháng xuất cảnh khỏi Việt Nam với cơ quan thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN và các phụ lục kèm theo ban hành theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính.

Trường hợp của Ông Akihiko Okui sang Việt Nam làm việc từ tháng 06/2010 đến nay thì năm 2010 được xác định là cá nhân cư trú (có mặt tại Việt Nam trên 183 ngày tính trong năm dương lịch), do đó Ông phải tự quyết toán với cơ quan thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN và các phụ lục kèm theo ban hành theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC cho toàn bộ thu nhập của năm 2010 (kể cả thu nhập của 05 tháng đầu năm 2010 tại nước ngoài) và được trừ số thuế cá nhân đã nộp tại nước ngoài theo quy định tại Luật Thuế TNCN (trừ trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa hai nước có quy định khác).

Cả 3 trường hợp nêu trên Công ty không phải có trách nhiệm thay mặt các cá nhân này để làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế, cuối năm Công ty chỉ có trách nhiệm quyết toán số thuế đã khấu trừ của các cá nhân này theo mẫu số 05/KK-TNCN và các phụ lục kèm theo ban hành theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Pháp Chế;
- PKT số 1;
- Lưu: (HC,TTHT)
 ppnghi 13331-195

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản