314383

Công văn 1220/BNV-TCPCP năm 2016 về thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ do Bộ Nội vụ ban hành

314383
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1220/BNV-TCPCP năm 2016 về thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1220/BNV-TCPCP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Hà Thị Dung
Ngày ban hành: 21/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1220/BNV-TCPCP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
Người ký: Hà Thị Dung
Ngày ban hành: 21/03/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1220/BNV-TCPCP
V/v thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

Trả li Công văn số 263/SNV-TCBM&CB ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Trước khi Luật Công chứng năm 2014 và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chng có hiệu lực thi hành thì việc thành lập Hội Công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

2. Hiện nay, việc thành lập Hội Công chứng viên ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo Luật Công chứng năm 2014 và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Theo đó, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với S Nội vụ tham mưu vớiy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện quản nhà nước và hướng dn việc thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ (Điều 23 và Điều 24 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ).

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ gửi Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ
trưởng (để b/c);
- Thứ
trưởng Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- S
Tư pháp tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, TCPCP
, T(02).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
Hà Thị Dung

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản