380670

Công văn 1214/GSQL-GQ1 năm 2018 về chính sách mặt hàng nhập khẩu là tiền chất thuốc nổ và phân bón do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

380670
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1214/GSQL-GQ1 năm 2018 về chính sách mặt hàng nhập khẩu là tiền chất thuốc nổ và phân bón do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 1214/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 24/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1214/GSQL-GQ1
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan
Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 24/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1214/GSQL-GQ1
V/v chính sách mặt hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP Gemachem Việt Nam.
(Đ/c: S 203 Ngô Gia Tự - Đức Giang - Long Biên - Hà Nội)

Trả lời công văn số 04418 ngày 04/4/2018 của Công ty CP Gemachem Việt Nam về chính sách mặt hàng nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách đối với hàng hóa nhập khẩu:

1.1. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là tiền chất thuốc nổ:

Chính sách đối với mặt hàng tiền chất thuốc nổ nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 và Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, tiền chất thuốc nổ (các hỗn hp chất có hàm lượng tiền chất thuốc n lớn hơn 45%) thuộc Danh Mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mt an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương phải kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan theo quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương.

1.2. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là phân bón:

Chính sách đối với mặt hàng phân bón nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/09/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón. Theo đó, các chứng từ phải nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu phân bón được quy định tại Điều 27 Nghị định 108/2017/NĐ-CP.

2. Về hồ sơ hải quan:

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Đ nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu và đối chiếu với các quy định dẫn trên để thc hiện. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi dự kiến nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
GSQL-GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản