125071

Công văn 1200/BNN-XD về dò tìm xử lý bom mìn vật nổ lòng hồ Thác Chuối, tỉnh Quảng Bình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

125071
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1200/BNN-XD về dò tìm xử lý bom mìn vật nổ lòng hồ Thác Chuối, tỉnh Quảng Bình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1200/BNN-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 04/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1200/BNN-XD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 04/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1200/BNN-XD
V/v Dò tìm xử lý bom mìn vật nổ lòng hồ Thác Chuối, tỉnh Quảng Bình.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình tại Văn bản số 1422/BC-SNN ngày 21/9/2010 kèm Văn bản số 2260/UBND ngày 21/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc rà phá bom mìn, vật nổ để phục vụ công tác phát quang, thu dọn lòng hồ công trình Hồ chứa nước Thác Chuối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Cần xem xét kỹ việc bổ sung công tác xử lý bom mìn, vật nổ lòng hồ Thác Chuối, chỉ thực hiện những nội dung thực sự cần thiết, bảo đảm an toàn cho công tác phát quang thu dọn lòng hồ, không tổ chức rà phá bom mìn đối với diện tích rừng trồng.

2. Giao cho Chủ đầu tư (Sở NN&PTNT Quảng Bình) căn cứ mức độ, sự cần thiết, báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình xin ý kiến về nội dung thực hiện; tổ chức thẩm định, phê duyệt bổ sung công tác rà phá bom mìn, vật nổ để phục vụ công tác phát quang thu dọn lòng hồ công trình Hồ chứa nước Thác Chuối và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. Quá trình thực hiện Chủ đầu tư cần lưu ý: những nội dung công việc thực hiện trong quá trình thu dọn mặt bằng để thăm dò bom, mìn trùng với nội dung quy định trong công tác phát quang thu dọn lòng hồ thì giảm trừ kinh phí trong gói thầu thực hiện nội dung công việc này; giám sát chặt chẽ công tác thu dọn, vệ sinh lòng hồ theo đúng quy định, đặc biệt phải lưu ý công tác thu gom, đốt thảo mộc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- Lưu VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản