220196

Công văn 120/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

220196
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 120/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 120/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 20/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 120/BXD-VLXD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 20/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1434/UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình và báo cáo số 30/LT-QB.JSC ngày 02/12/2012 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành về việc báo cáo tình hình thực hiện và đề nghị gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực cửa sông Gianh, xã Quảng Phúc và xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 11/7/2013 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1418/BXD-VLXD ngày 11/7/2013 thống nhất để Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực cửa sông Gianh, xã Quảng Phúc và xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong khoảng thời gian từ ngày 11/7/2013 đến ngày 31/12/2013.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành, Công ty đã gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện dự án nạo vét, nên đến ngày 31/12/2013 chưa thể thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn với khối lượng 690.000 m3 (Sáu trăm chín mươi nghìn mét khối) đã thống nhất tại văn bản số 1418/BXD-VLXD ngày 11/7/2013.

Trên cơ sở kết quả báo cáo và kiến nghị tiếp tục được thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét của UBND tỉnh Quảng Bình và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành, đồng thời nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách thông luồng cửa sông Gianh để tàu thuyền của ngư dân ra vào tránh trú bão an toàn trong mùa mưa lũ và đảm bảo quá trình thực hiện dự án không bị gián đoạn, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn để Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên với khối lượng 690.000 m3 (Sáu trăm chín mươi nghìn mét khối) (khối lượng đã hướng dẫn tại văn bản số 1418/BXD-VLXD ngày 11/7/2013), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/6/2014 tại văn bản số 119/BXD-VLXD ngày 20/01/2014. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án để xuất khẩu trong thời gian tiếp theo sau ngày 30/6/2014.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành trong quá trình thực hiện dự án nạo vét có tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu, đặc biệt lưu ý đến tác động môi trường, sạt lở bờ sông và an toàn đường thủy, hàng hải v.v…Đồng thời định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng 06 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo; nội dung báo cáo về tình hình thực hiện dự án cùng với các đề xuất, kiến nghị

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực cửa sông Gianh, xã Quảng Phúc và xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành. Đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình;
- C/ty CP ĐT và TM Linh Thành;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản