220953

Công văn 11915/BCT-XNK năm 2012 tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, xuất khẩu do Bộ Công thương ban hành

220953
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 11915/BCT-XNK năm 2012 tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, xuất khẩu do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 11915/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 07/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 11915/BCT-XNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 07/12/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11915/BCT-XNK
V/v tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, xuất khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và bàn giải pháp triển khai kế hoạch xuất khẩu năm 2013, Bộ Công Thương đã làm việc với các Hiệp hội ngành hàng, gồm: Hiệp hội Lương thực, Hiệp hội Hồ tiêu, Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP. HCM, Hiệp hội Cao su, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản, Hiệp hội Da giày và Túi xách.

Trên cơ sở ý kiến tại các cuộc họp, Bộ Công Thương đã tổng hợp lại các kiến nghị của các Hiệp hội ngành hàng đề nghị các Bộ, ngành chức năng xem xét tháo gỡ và giải quyết cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, xuất khẩu trong năm 2013.

Bộ Công Thương xin gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quý Ngân hàng phụ trách để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền:

- Xem xét gia hạn thêm thời gian áp dụng QĐ 857/QĐ-NHNN đến hết năm 2013 tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có khả năng tạo ra nguồn ngoại tệ trả nợ vay, được tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, giúp giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

- Có các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất được vay vốn với lãi suất ưu đãi ngành nông nghiệp (cà phê, gạo, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản,…) nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông tin lại cho Bộ Công Thương biết để cùng phối hợp xử lý và trả lời các Hiệp hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Hiệp hội Lương thực, Hiệp hội Hồ tiêu, Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM, Hiệp hội Cao su, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản;
- Lưu: VT, XNK, thangld.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản