220195

Công văn 11915/BCT-QLCT năm 2013 về áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số mặt hàng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

220195
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 11915/BCT-QLCT năm 2013 về áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số mặt hàng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 11915/BCT-QLCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 25/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 11915/BCT-QLCT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương
Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 25/12/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11915/BCT-QLCT
V/v áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số mặt hàng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Ngày 25 tháng 12 năm 2013, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 9990/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam từ 4 nước/vùng lãnh thổ, gồm: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Indonesia, Malaysia và lãnh thổ Đài Loan. Chi tiết về hàng hóa, đối tượng chịu thuế và thời hạn áp dụng được nêu trong Quyết định và Thông báo gửi kèm theo công văn này.

Để triển khai việc thu, nộp thuế được thuận lợi, kịp thời và thống nhất, Bộ Công Thương xin làm rõ như sau:

Mức thuế chống bán phá giá tạm thời áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ 4 nước/vùng lãnh thổ nêu trên là mức thuế chống bán phá giá tạm thời áp dụng đối với nhà sản xuất tại 4 nước/vùng lãnh thổ được xác định trong Quyết định. Do đó, hàng hóa nhập khẩu phải có nhãn mác rõ ràng, trong đó ghi rõ quy cách sản phẩm và tên nhà sản xuất.

Cụ thể như sau:

Đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

(i) Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ các nhà sản xuất có mức thuế chống bán phá giá riêng trong Quyết định thì áp mức thuế riêng đó, cụ thể:

- Công ty Lianzhong Stainless Steel Corporation (LISCO): mức thuế tạm thời là 6,99%;

- Công ty Fujian Southeast Stainless Steel Co., Ltd.(FSSS): mức thuế tạm thời là 6,45%.

(ii) Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ các nhà sản xuất không có mức thuế riêng, mức thuế chống bán phá giá áp dụng là mức thuế của các nhà sản xuất khác: mức thuế tạm thời là 6,68%.

(iii) Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ các doanh nghiệp không phải là nhà sản xuất (chẳng hạn như công ty thương mại), cụ thể:

- Nếu doanh nghiệp xuất khẩu không có mức thuế riêng nhưng nhà sản xuất hàng hóa có mức thuế riêng thì mức thuế áp dụng sẽ là mức thuế của nhà sản xuất theo khai báo của doanh nghiệp xuất khẩu;

- Nếu doanh nghiệp xuất khẩu không có mức thuế riêng và nhà sản xuất hàng hóa được doanh nghiệp xuất khẩu khai báo không có mức thuế riêng thì áp dụng mức thuế của các nhà sản xuất khác: mức thuế tạm thời là 6,68%.

Đối với Cộng hòa Indonesia

(i) Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ các nhà sản xuất có mức thuế chống bán phá giá riêng trong Quyết định thì áp mức thuế riêng đó, cụ thể:

- Công ty PT Jindal Stainless Indonesia: mức thuế tạm thời là 12,03%.

(ii) Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ các nhà sản xuất không có mức thuế riêng, mức thuế chống bán phá giá áp dụng là mức thuế của các nhà sản xuất khác: mức thuế tạm thời là 12,03%.

(iii) Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ các doanh nghiệp không phải là nhà sản xuất (chẳng hạn như công ty thương mại), cụ thể:

- Nếu doanh nghiệp xuất khẩu không có mức thuế riêng nhưng nhà sản xuất hàng hóa có mức thuế riêng thì mức thuế áp dụng sẽ là mức thuế của nhà sản xuất theo khai báo của doanh nghiệp xuất khẩu;

- Nếu doanh nghiệp xuất khẩu không có mức thuế riêng và nhà sản xuất hàng hóa được doanh nghiệp xuất khẩu khai báo không có mức thuế riêng thì áp dụng mức thuế của các nhà sản xuất khác: mức thuế tạm thời là 12,03%.

Đối với Malaysia

(i) Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ các nhà sản xuất có mức thuế chống bán phá giá riêng trong Quyết định thì áp mức thuế riêng đó, cụ thể:

- Công ty Bahru Stainless Sdn. Bhd.: mức thuế tạm thời là 14,38%.

(ii) Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ các nhà sản xuất không có mức thuế riêng, mức thuế chống bán phá giá áp dụng là mức thuế của các nhà sản xuất khác: mức thuế tạm thời là 14,38%.

(iii) Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ các doanh nghiệp không phải là nhà sản xuất (chẳng hạn như công ty thương mại), cụ thể:

- Nếu doanh nghiệp xuất khẩu không có mức thuế riêng nhưng nhà sản xuất hàng hóa có mức thuế riêng thì mức thuế áp dụng sẽ là mức thuế của nhà sản xuất theo khai báo của doanh nghiệp xuất khẩu;

- Nếu doanh nghiệp xuất khẩu không có mức thuế riêng và nhà sản xuất hàng hóa được doanh nghiệp xuất khẩu khai báo không có mức thuế riêng thì áp dụng mức thuế của các nhà sản xuất khác: mức thuế tạm thời là 14,38%.

Đối với lãnh thổ Đài Loan

(i) Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ các nhà sản xuất có mức thuế chống bán phá giá riêng trong Quyết định thì áp mức thuế riêng đó; cụ thể:

- Công ty Yieh United Steel Corporation (YUSCO): mức thuế tạm thời là 13,23%;

- Công ty Yuan Long Stainless Steel Corp. (YLSS): mức thuế tạm thời là 30,73%.

(ii) Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ các nhà sản xuất không có mức thuế riêng, mức thuế chống bán phá giá áp dụng là mức thuế của các nhà sản xuất khác 13,23%.

(iii) Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ các doanh nghiệp không phải là nhà sản xuất (chẳng hạn như công ty thương mại), cụ thể:

- Nếu doanh nghiệp xuất khẩu không có mức thuế riêng nhưng nhà sản xuất hàng hóa có mức thuế riêng thì mức thuế áp dụng sẽ là mức thuế của nhà sản xuất theo khai báo của doanh nghiệp xuất khẩu;

- Nếu doanh nghiệp xuất khẩu không có mức thuế riêng và nhà sản xuất hàng hóa được doanh nghiệp xuất khẩu khai báo không có mức thuế riêng thì áp dụng mức thuế của các nhà sản xuất khác: mức thuế tạm thời là 13,23%.

Trên cơ sở các thông tin cụ thể về việc áp dụng biện pháp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nêu trên, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Lê Dương Quang;
- Tổng Cục Hải quan;
- Các Vụ: KV1, CNNg;
- Cục XNK;
- Lưu: VT, QLCT (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản