Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1190/CV-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời chuyển đổi, thành lập, hoạt động CĐCS CTy cổ phần

Số hiệu: 1190/CV-TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Thắng
Ngày ban hành: 28/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1190/CV-TLĐ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Nguyễn Đình Thắng
Ngày ban hành: 28/06/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1190/CV-TLĐ
V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời chuyển đổi, thành lập, hoạt động CĐCS CTy cổ phần

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2005

 

Kính gửi:

 - Các LĐLĐ tỉnh, TP
 - Các công đoàn ngành TW
 - Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ

 

Sau hơn 1 năm thực hiện Quy định tạm thời về việc chuyển đổi, thành lập và hoạt động của CĐCS công ty cổ phần (Ban hành kèm theo Quyết định số 758/QQĐ-TLĐ ngày 24/5/2004) của Đoàn Chủ tịch TLĐ. Một số cấp Công đoàn, nhất là CĐCS khi được chuyển đổi thành công ty cổ phần đã kiến nghị về TLĐ đề nghị sửa đổi, bổ sung Điểm 1.2 Mục II Quy định tạm thời chuyển đổi, thành lập và hoạt động của CĐCS công ty cổ phần.

Qua khảo sát, làm việc với một số CĐCS thuộc các doanh nghiệp đã được chuyển đổi thành công ty cổ phần thuộc các bộ, ngành đang quản lý cho thấy các doanh nghiệp được cổ phần hoá, dù Nhà nước giữ cổ phần chi phối đều có sự liên kết về lợi ích kinh tế, về ngành nghề với các thành viên cũ; một số doanh nghiệp tiếp tục trở thành công ty con theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Mục V Quy định tạm thời việc chuyển đổi, thành lập và hoạt động CĐCS công ty cổ phần. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Điểm 1.2 Mục II Quy định tạm thời về việc chuyển đổi, thành lập, hoạt động CĐCS công ty cổ phần như sau:

Công đoàn cơ sở doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ, Tông công ty do Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty quản lý chỉ đạo khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá hoặc đa dạng hoá hình thức sở hữu mà hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, nhưng Nhà nước không có cổ phần, hoặc không nắm cổ phần chi phối thì công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty bàn giao cho LĐLĐ tỉnh, thành phố quản lý chỉ đạo; nếu Công đoàn cơ sở công ty cổ phần đề nghị được trực thuộc Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty thì Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục chỉ đạo hoạt động.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TLĐLĐVN
Phó Chủ tịch 
Nguyễn Đình Thắng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản