8609

Công văn số 118/TCT-DNNN của Tổng Cục thuế về thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng xuất khẩu thanh toán theo phương thức bù trừ

8609
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 118/TCT-DNNN của Tổng Cục thuế về thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng xuất khẩu thanh toán theo phương thức bù trừ

Số hiệu: 118/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 118/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 118/TCT-DNNN
V/v: Kê khai thanh toán bù trừ doanh thu hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục thuế tỉnh Đồng Nai
 - Công ty cao su màu

 

Trả lời công văn số 263/KT-CSM ngày 15/9/2005 của Công ty Cao Su Màu về thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng xuất khẩu thanh toán theo phương thức bù trừ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty thì: trong năm 2003-2004, Công ty Cao Su Màu có ký kết với các đối tác nước ngoài sản xuất giầy dép xuất khẩu, khách hàng đã chỉ định một số vật tư phải nhập khẩu mà trong nước chưa sản xuất để sản xuất cho chính đ7n hàng của họ. Giá trị vật tư nhập khẩu được thỏa thuận để thực hiện L/C thanh toán hàng nhập khẩu. Công ty đã làm đầy đủ các thủ tục xuất nhập khẩu và thanh lý nguyên vật liệu trong thời gian 275 ngày với Hải Quan Đồng Nai. Tuy nhiên, do đơn vị chưa được phổ biến công văn số 5957 CT/TCT ngày 9/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bằng hàng hóa cấn trừ nên chưa khai báo với cơ quan thuế.

Xét trường hợp cụ thể của Công ty Cao Su Màu, nếu Công ty thực tế có hàng hóa xuất nhập khẩu theo phương thức bù trừ và thực hiện các thủ tục thanh toán theo quy định tại công văn số 5957/TC-TCT nêu trên, nhưng do Công ty sơ xuất chưa kê khai thanh toán bù trừ doanh thu hàng xuất khẩu với cơ quan thuế thì xử phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Đề nghị Cục Thuế kiểm tra hồ sơ thanh toán bù trừ doanh thu hàng xuất khẩu của Công ty; đồng thời đơn vị phải cam kết về hàng hóa thực tế xuất khẩu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu để xem xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty Cao Su Màu biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 
 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản