8602

Công văn số 117/TCT-DNNN của Tổng Cục thuế về việc quyết toán thuế và sổ sách chứng từ kế toán

8602
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 117/TCT-DNNN của Tổng Cục thuế về việc quyết toán thuế và sổ sách chứng từ kế toán

Số hiệu: 117/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 117/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 11/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 117/TCT-DNNN
V/v: Quyết toán thuế và sổ sách chứng từ kế toán

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần Hoa Sen

 

Trả lời công văn số 243/CV ngày 2/11/2005 của Công ty cổ phần Hoa Sen về việc quyết toán thuế và sổ sách chứng từ kế toán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về việc thực hiện sổ sách kế toán trên máy vi tính phải căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất và trình độ người lao động tại đơn vị. Nhà nước khuyến khích các đơn vị áp dụng phần mềm kế toán nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kế toán tại đơn vị nhưng phần mềm kế toán phải phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 của Bộ Tài chính. Sổ sách kế toán được in ra phải đảm bảo các nội dung theo chế độ quy định để phục vụ cho công tác lưu trữ và yêu cầu quản lý của các cơ quan chức năng.

2/ Về việc kiểm tra báo cáo quyết toán thuế tại các chi nhánh:

Chi nhánh có trách nhiệm nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý đúng thời hạn quy định. Căn cứ Quy trình quản lý thuế đối với doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1209 TCT/QĐ/TCCB ngày 12/7/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế: sau khi đối chiếu, phân tích số liệu quyết toán thuế tại cơ quan thuế nếu không có dấu hiệu vi phạm thì cơ quan thuế không thực hiện kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp.

Công ty tổng hợp báo cáo quyết toán thuế, biên bản kiểm tra báo cáo quyết toán thuế (nếu có) của các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc vào thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại địa phương nơi đóng trụ sở chính.

3/ Về việc lưu trữ chứng từ kế toán:

Theo quy định tại Khoản 1 - Điều 29 - Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật được lưu trữ tại kho của đơn vị kế toán đó. Do đó, Công ty phải có trách nhiệm tổ chức lưu trữ chứng từ kế toán phát sinh tại các Chi nhánh hạch toán kế toán phụ thuộc Công ty hoặc lưu trữ tập trung tại trụ sở chính của Công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Bình Dương.
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản