10061

Công văn số 1144/LĐTBXH-AT của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM về việc phát hành tài liệu phục vụ Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN

10061
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1144/LĐTBXH-AT của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM về việc phát hành tài liệu phục vụ Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN

Số hiệu: 1144/LĐTBXH-AT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Trung Dũng
Ngày ban hành: 09/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1144/LĐTBXH-AT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Trần Trung Dũng
Ngày ban hành: 09/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNGTHƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1144/LĐTBXH-AT
V/v Phát hành tài liệu phục vụ Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

 - Hội đồng bảo hộ lao động các sở, ngành thành phố; quận, huyện; 
 - Tổng công ty, công ty quản lý cấp trên doanh nghiệp.

 

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN năm 2006 của thành phố, Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố thực hiện các tờ gấp An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng cháy chữa cháy, 2 mẫu tranh áp phích cổ động Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN năm 2006 và dĩa CD tư liệu bảo hộ lao động. Các loại tờ gấp và tranh áp phích cổ động được thực hiện và phát hành miễn phí cho các đơn vị đầu mối của sở ngành, quận huyện, Tổng Công ty cấp trên doanh nghiệp cơ sở để triển khai tuyên truyền đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong ngành, địa phương. Dĩa CD được phát hành theo phương thức lấy thu bù chi và được bán với giá 25.000 đồng/dĩa.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tp.HCM xin thông báo đến các Quận, Huyện, Sở ngành và các Tổng Công ty biết và đề nghị quý cơ quan đến nhận, mua tài liệu để kịp phát hành đến các đối tượng là người lao động trong dịp Tuần lễ quốc gia AT – VSLĐ – PCCN lần thứ 8 năm 2006.

Thời gian: từ ngày 13/03/2006 đến ngày 18/03/2006.

Địa điểm : Ban Thanh tra KTAT-BHLĐ Sở Lao động TBXH TP – 159 Pasteur, quận 3.

Trân trọng.

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
 Trần Trung Dũng

 

 

 

......................................................
......................................................
Điện thoại, Fax: .........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày .......... tháng ....... năm 2006 

 

BẢN ĐĂNG KÝ TÀI LIỆU

Kính gửi: - Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố
(Ban Thanh tra KTAT-BHLĐ Sở Lao động TBXH 159 Pasteur, phường 6, quận 3)

 

TT

Tài liệu

Số lượng

Ghi chú

01

Bướm, tờ gấp tuyên truyền

 


 


 

(1) - AT trong chiết nạp, sử dụng gas


 


 


 

(2) - ATLĐ sử dụng chai oxy


 


 

 

(3) - ATLĐ đề phòng ngã cao trên mái nhà


 


 

 

(4) - ATLĐ đề phòng ngã cao trong xây dựng

 

 

 

(5) - ATLĐ đề phòng vật rơi trong xây dựng

 

 

 

(6) - ATLĐ hóa chất nguy hiểm dễ cháy nổ

 

 


 

(7) - ATLĐ sử dụng xe nâng


 

 
 


 

(8) - ATLĐ thiết bị nâng


 

 

 

(9) - ATLĐ xếp dỡ hàng hóa


 


 


 

(10) - ATLĐ sử dụng điện


 

 


 

(11) – AT trong lưới điện cao thế


 


 


 

(12) - ATLĐ hàn điện

 

 


 

(13) - ATLĐ máy điện cầm tay


 

 


 

(14) – AT PCCC do chập điện


 


 


 

(15) – AT PCCC cơ sở vừa và nhỏ

 
 

 
 


 

(16) – AT PCCC hộ gia đình


 


 


 

(17) - Tác hại môi trường lao động bụi


 

 


 

(18) - Tác hại môi trường lao động ồn

 

 


 

(19) – AT sử dụng máy vi tính

 
 

 
 

 
 

(20) - ATLĐ công việc hàn hơi

 

 
 


 

(21) - ATLĐ sử dụng nồi hấp

 


 

 
 

(22) - ATLĐ máy cơ khí nhỏ


 

 

 
 

(23) - ATLĐ trong công tác đào đất

 
 

 

 
 

(24) - ATLĐ trong công tác phá dỡ công trình

 
 

 
 


 

(25) - ATLĐ sử dụng nồi hơi thủ công


 

 

02

Tranh

 

 

 

 Đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản