9553

Công văn số 11315/TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đối với hồ sơ và quy trình thành lập trường Đại học, cao đẳng

9553
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 11315/TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đối với hồ sơ và quy trình thành lập trường Đại học, cao đẳng

Số hiệu: 11315/TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Đỗ Xuân Thụ
Ngày ban hành: 22/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 11315/TCCB
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Đỗ Xuân Thụ
Ngày ban hành: 22/12/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11315/TCCB
V/v: quy định đối với hồ sơ và quy trình thành lập trường Đại học, cao đẳng

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2004

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân xin thành lập trường đại học, cao đẳng

Căn cứ vào Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục (Điều 18, 19, 20); Quy chế Trường đại học dân lập (Ban hành kèm theo Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg ngày 18/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ) (Điều 5, 6, 7, 8); Điều lệ trường đại học (Ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ) (Điều 6, 7); Thông tư số 02/2001 TT-BGD&ĐT (Phần II), Vụ Tổ chức cán bộ tập hợp và nhắc lại một số quy định đối với hồ sơ và quy trình thành lập trường đại học, cao đẳng như sau:

I. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRƯỜNG:

Nhà trường được thành lập khi có đề án bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng.

- Có mục tiêu, chương trình, kế hoạch và quy mô giáo dục phù hợp với định hướng phát triển giáo dục của các bậc học, cấp học và trình độ đào tạo tương ứng.

- Đủ điều kiện ban đầu về đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính.

I. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRƯỜNG:

1. Đơn xin thành lập trường.

2. Đề án tiền khả thi thành lập trường gồm các nội dung sau:

- Nhu cầu mở trường và sự phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học;

- Mục tiêu và quy mô cơ cấu ngành nghề đào tạo của nhà trường;

- Khả năng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước;

- Tư cách pháp lý, khả năng tài chính và điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức, cá nhân xin thành lập trường;

- Khả năng và kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo dục;

- Khả năng về đất xây dựng trường.

3. Văn bản của cấp có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính và điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật của tổ chức, cá nhân xin thành lập trường;

4. Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về giao quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng trường;

5. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến sẽ làm Hiệu trưởng, của các thành viên Hội đồng quản trị;

6. Danh sách giảng viên và cán bộ cơ hữu kèm theo cam kết sẽ tham gia giảng dạy cho trường;

7. Bản cam kết trong 10 năm xây dựng trường tương ứng với quy mô và ngành nghề đào tạo dự kiến;

8. Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường.

I. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRƯỜNG:

Hồ sơ gửi về: Văn phòng Chính phủ: 01 bộ; Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Tổ chức cán bộ): 03 bộ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Khoa học - Giáo dục - Môi trường): 01 bộ; Bộ Nội vụ (Vụ Tổ chức - Biên chế): 01 bộ; Bộ Tài chính (Vụ Hành chính - Sự nghiệp): 01 bộ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi trường đặt trụ sở: 01 bộ.

I. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRƯỜNG:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu hồ sơ với kế hoạch thành lập các trường đại học, cao đẳng hàng năm theo quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng; tổ chức để chủ đề án trình bày trước các cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề án tiền khả thi.

Sau khi được các cơ quan góp ý kiến và nhất trí với đề án, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ làm tờ trình để Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo xem xét, ra quyết định đồng ý về nguyên tắc thành lập trường (đối với trường cao đẳng) hoặc Bộ trưởng ký tờ trình Thủ tướng Chính phủ để Thủ tướng Chính phủ xem xét, ra quyết định đồng ý về nguyên tắc thành lập trường (đối với trường đại học).

2. Sau khi có quyết định đồng ý về nguyên tắc thành lập trường, tổ chức (cá nhân) xin thành lập trường có nhiệm vụ:

- Thành lập Ban quản lý dự án xây dựng trường để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chuẩn bị trang thiết bị, các điều kiện bảo đảm chất lượng học tập của sinh viên.

- Tuyển dụng đội ngũ giảng viên;

- Viết đề án khả thi thành lập trường;

- Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định khi các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo đã được chuẩn bị.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi trường đặt trụ sở và các cơ quan liên quan thẩm định đề án khả thi.

Căn cứ vào kết quả thẩm định, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ làm tờ trình để Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, ra quyết định thành lập trường (đối với trường cao đẳng) hoặc Bộ trưởng ký tờ trình Thủ tướng Chính phủ để Thủ tướng Chính phủ xem xét, ra quyết định thành lập trường (đối với trường đại học).

3. Sau khi có Quyết định thành lập trường đối với các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập, tổ chức hoặc cá nhân xin thành lập trường trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để Bộ trưởng công nhận các thành viên của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng.

Đối với các trường đại học, cao đẳng công lập, cơ quan chủ quản bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng thay mặt nhà trường có tờ trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xin phép được tuyển sinh.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Bành Tiến Long (để b/c);
- Vụ KH-TC; Vụ ĐH&SĐH;
- Lưu VP, Vụ TCCB
.

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 
Đỗ Xuân Thụ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản