220403

Công văn 1126/TCHQ-TXNK năm 2014 phân loại mặt hàng bộ nhớ trong của USB 3G do Tổng cục Hải quan ban hành

220403
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1126/TCHQ-TXNK năm 2014 phân loại mặt hàng bộ nhớ trong của USB 3G do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1126/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 27/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1126/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 27/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1126/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng bộ nhớ trong của USB 3G

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 2512/HQHN-TXNK ngày 28/8/2013 của Cục Hải quan Hà Nội về phân loại mặt hàng "Bộ nhớ trong USB 3G, dung lượng 512MB" do Tập đoàn viễn thông quân đội làm thủ tục nhập khẩu theo tờ khai số 1951/NKD01/T01E02 ngày 11/5/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế năm 2012.

Theo báo cáo của Tập đoàn Viễn thông quân đội tại công văn số 2393/VTQĐ-XNK ngày 25/7/2013 thì mặt hàng là linh kiện để sản xuất USB 3G. Do đó đề nghị Cục Hải quan Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội kiểm tra thực tế hồ sơ, hàng hóa thuộc tờ khai số 1951/NKD01-T01E02, việc sử dụng linh kiện nhập khẩu để sản xuất USB 3G để xác định mã số, mức thuế hàng nhập khẩu và trả lời doanh nghiệp theo quy định. Cụ thể như sau:

- Nếu các chi tiết, linh kiện để sản xuất USB 3G do Tập đoàn Viễn thông quân đội nhập khẩu để rời nhau, chưa có chi tiết nào được lắp ráp với chi tiết nào; để sản xuất thành USB 3G, ngoài linh kiện nhập khẩu, Tập đoàn Viễn thông quân đội có sử dụng các linh kiện, chi tiết tự sản xuất trong nước hoặc mua của các doanh nghiệp khác sản xuất trong nước thì phân loại linh kiện do Tập đoàn Viễn thông quân đội đã nhập khẩu để sản xuất USB 3G theo mã số của từng linh kiện, chi tiết rời. Trong đó, mặt hàng linh kiện là mạch điện tử tích hợp thì thuộc nhóm 85.42, mã số chi tiết tùy trường hợp cụ thể.

- Nếu trong số các chi tiết, linh kiện để sản xuất USB 3G, khi nhập khẩu có ít nhất từ 2 linh kiện trở lên đã được lắp ráp với nhau thành cụm chức năng hoặc số chi tiết, linh kiện Tập đoàn Viễn thông quân đội kê khai là mua trong nước nhưng không phải được sản xuất trong nước mà do doanh nghiệp khác nhập khẩu (có nguồn gốc nhập khẩu) thì phân loại linh kiện do Tập đoàn Viễn thông quân đội đã nhập khẩu để sản xuất USB 3G theo mã số của sản phẩm nguyên chiếc.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Hà Nội biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục HQ Bắc Hà Nội (để thực hiện);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để biết);
- Cục Giám sát quản lý (để biết);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để biết);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản