Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1117/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu cho DNTN thương mại Hoàng Tuấn

Số hiệu: 1117/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1117/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1117/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý hoàn thuế hàng tịch thu

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 561/HQTP ngày 01/3/2006 và hồ sơ kèm theo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về hoàn thuế nhập khẩu cho DNTN thương mại dịch vụ Hoàng Tuấn. Về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở hồ sơ gửi kèm công văn nêu trên của đơn vị, thì: DNTN thương mại dịch vụ Hoàng Tuấn nhập khẩu xe ô tô đã được giải phóng hàng từ ngày 03/8/2001, nhưng đến ngày 26/01/2005 mới có giấy thông báo không đạt chất lượng nhập khẩu của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ngày 10/03/2005 Cục Đăng kiểm Việt Nam có công văn số 154/VAQ trả lời Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV chỉ có số khung đúng với hồ sơ tại thời điểm nhập khẩu, không có số máy. Như vậy xe ô tô đưa đến đăng kiểm không đúng với xe ô tô đã nhập khẩu.

Từ sự việc trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh:

- Ra quyết định thu hồi Quyết định số 37/QĐ.HQ-KV4 ngày 27/9/2005 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế nhập khẩu hàng hóa vi phạm bị tịch thu cho DNTN thương mại Hoàng Tuấn và có công văn thông báo cho Doanh nghiệp biết lý do thu hồi Quyết định.

- Báo cáo rõ trách nhiệm cá nhân trực tiếp xử lý và việc đề xuất quyết định hoàn thuế (sau khi có thông báo không đạt chất lượng nhập khẩu đơn vị có công văn trao đổi với Cục Đăng kiểm và được trả lời xe ô tô không có số máy như hồ sơ tại thời điểm nhập khẩu nhưng trong tờ trình không báo cáo tình tiết này để lãnh đạo xem xét xử lý).

Báo cáo kết quả kiểm điểm gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 31/03/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Ngân sách NN;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản