124554

Công văn 1107/BHXH-TT về hướng dẫn thủ tục mở Website do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

124554
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1107/BHXH-TT về hướng dẫn thủ tục mở Website do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1107/BHXH-TT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 28/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1107/BHXH-TT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 28/04/2008
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1107/BHXH-TT
V/v hướng dẫn thủ tục mở Website

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thời gian qua nhiều địa phương có nhu cầu mở Website nhằm tăng cường và mở rộng việc tuyên truyền và phổ biến chính sách BHXH, BHYT. Theo quy định hiện hành, vấn đề này phải được phép của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Để thống nhất trong toàn ngành về điều kiện, thủ tục, hồ sơ mở Website, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nội dung và trình tự mở Website như sau:

1. Việc thiết lập trang tin điện tử trên Internet được quy định tại Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 của Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc ban hành Quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet.

2. Hồ sơ để thiết lập trang tin điện tử gồm có:

2.1. Tờ khai theo mẫu của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông (BHXH Việt Nam gửi kèm theo công văn này);

2.2. Đề án về việc thiết lập Website (bao gồm nội dung sau: mục đích, nội dung, hình thức, kỹ thuật, nhân sự …).

2.3. Công văn đề nghị của BHXH Việt Nam;

2.4. Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm;

2.5. Quyết định thành lập cơ quan BHXH tỉnh;

2.6. Quyết định cấp phát tên miền.vn của VNNIC;

2.7. Bản in Trang chủ và các trang chuyên mục chính.

3. Sau khi hoàn thành đủ 6 tiểu mục ở Mục 2 nói trên (không bao gồm tiểu mục 2.3), BHXH các tỉnh, thành phố gửi về BHXH Việt Nam toàn bộ hồ sơ nêu trên để BHXH Việt Nam có công văn xin phép Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Khi có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông các địa phương tiếp tục thực hiện các công đoạn tiếp theo của việc mở trang Web.

5. Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm toàn bộ về tính pháp lý hoạt động của Website theo đúng quy định của Luật Báo chí và Nghị định 55/NĐ-CP nói trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ để b/c;
- Các PTGĐ để biết;
- Lưu Ban VT, TT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

.........., ngày .... tháng ... năm 2008

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THIẾT LẬP
TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET

1. BHXH Việt Nam

2. BHXH tỉnh, thành phố:

3. Tôn chỉ, mục đích, nội dung, thông tin, các chuyên mục, đối tượng phục vụ:

4. Nguồn tin:

5. Số trang Web:

6. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet:

7. Số thành viên tham gia làm trang Web:

8. Người chịu trách nhiệm chính:

9. Trụ sở:

Điện thoại:                                 Fax:

Tên miền:                                  Email:

Cam đoan thực hiện đúng quy định tại Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Quy chế về quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu Ban VT, TT.

GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ …

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản