Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1101/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 1101/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1101/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1101/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý vướng mắc về thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan tỉnh Quảng Trị
 - HTX thương binh Lam Sơn
Số 56 - Lê Thị Hoa - Lam Sơn - Thanh Hóa

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV ngày 15/02/2006 của HTX Thương binh Lam Sơn về việc đề nghị giải tỏa cưỡng chế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

HTX Thương binh Lam Sơn mở tờ khai nhập khẩu số 33/NK/KD/LL ngày 27/05/2005 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay - Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị. Theo thông báo thuế số 34/TBT ngày 27/05/2005 của Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 27/05/2005, HTX có nghĩa vụ nộp đủ số thuế GTGT là 127.112.000 đ của tờ khai số 33/NK/KD/LL ngày 27/05/2005 vào tài khoản 741.01.00.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay. Tuy nhiên, đến ngày 15/07/2005 HTX mới nộp số thuế trên nhưng nộp tại Kho bạc Nhà nước TP. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa. Nay HTX đang bị cưỡng chế làm thủ tục Hải quan với số thuế phải nộp trên.

Đề nghị HTX Thương binh Lam Sơn liên hệ với Kho bạc Nhà nước TP. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa để làm thủ tục thanh toán liên Kho bạc chuyển số tiền thuế trên về Kho bạc Nhà nước Tỉnh Quảng Trị.

Sau khi HTX Thương binh Lam Sơn tiến hành xong thủ tục trên, Cục Hải quan Tỉnh Quảng Trị tiến hành thanh khoản số nợ thuế trên cho HTX và yêu cầu Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay tính phạt chậm nộp thuế của tờ khai nêu trên tính từ thời điểm 30 ngày sau ngày 27/05/2005 đến ngày 15/07/2005. Tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế không cho làm thủ tục Hải quan đối với số nợ thuế trên của HTX đến 30/04/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để HTX Thương binh Lam Sơn biết để liên hệ với Kho bạc Nhà nước TP. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa, Kho bạc Nhà nước Tỉnh Quảng Trị, Cục Hải quan Tỉnh Quảng Trị và Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các Tỉnh, TP;
- KBNN Thanh Hóa, Quảng Trị;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản