10398

Công văn số 1064/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời gian ân hạn thuế 275 ngày các lô hàng tạm nhập tái xuất

10398
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1064/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời gian ân hạn thuế 275 ngày các lô hàng tạm nhập tái xuất

Số hiệu: 1064/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1064/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1064/TCHQ-KTTT
V/v: Thời gian ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty TNHH dược phẩm AMANDA (Biên Hòa - Đồng Nai)
 - Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 01A-06 ngày 08/03/2006 của Công ty TNHH thực phẩm Amanda (MST: 3600603809) đề nghị được ân hạn thuế 275 ngày các lô hàng tạm nhập tái xuất mà Tổng cục Hải quan đã cho phép nhập khẩu theo công văn số: 902/TCHQ-KTTT ngày 08/3/2006. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo công văn 01A-06 nêu trên Công ty trình bày: Do lô hàng có thuế suất cao, số thuế phải nộp thuế ngay rất lớn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty, nên đề nghị được ân hạn thuế cho các lô hàng đang làm thủ tục nhập khẩu được ân hạn thuế 275 ngày.

Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì doanh nghiệp hiện còn đang nợ thuế quá hạn nên không được hưởng ân hạn thuế.

Căn cứ điểm 1 công văn 475/TCHQ-KTTT ngày 09/2/2006 của Tổng cục Hải quan thì: “Trường hợp doanh nghiệp đã xuất khẩu sản phẩm được làm từ nguyên liệu nhập khẩu, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ thanh khoản… nhưng chưa ra được quyết định không thu do chưa có chứng từ thanh toán (chưa đến thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng) thì được ân hạn thuế.

Để tháo gỡ tạm thời khó khăn cho Công ty, xét nguyên nhân chậm nộp chứng từ là do nguyên nhân khách quan, Tổng cục Hải quan đồng ý: cho phép công ty được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày cho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đến 30/4/2006, với điều kiện: các lô hàng nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu đã đến thời hạn nộp thuế đã được đưa vào sản xuất và xuất khẩu, nhưng chưa nộp hồ sơ thanh khoản thuế do chưa có chứng từ thanh toán. Từ nay đến 30/4/2006 Công ty có trách nhiệm bổ sung đầy đủ chứng từ thanh toán các lô hàng đã xuất khẩu quá thời hạn nộp thuế, nếu Công ty không thực hiện như cam kết thì tiếp tục không được ân hạn thuế cho các lô hàng tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thực phẩm Amanda biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản