3549

Công văn số 1061/QLLĐNN-QLLĐ của Cục Quản lý Lao động ngoài nước về việc UBLD Đài Loan tạm đình chỉ hoạt động dịch vụ việc làm của công ty môi giới Đài Loan

3549
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1061/QLLĐNN-QLLĐ của Cục Quản lý Lao động ngoài nước về việc UBLD Đài Loan tạm đình chỉ hoạt động dịch vụ việc làm của công ty môi giới Đài Loan

Số hiệu: 1061/QLLĐNN-QLLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước Người ký: Vũ Đình Toàn
Ngày ban hành: 16/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1061/QLLĐNN-QLLĐ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước
Người ký: Vũ Đình Toàn
Ngày ban hành: 16/09/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1061/QLLĐNN-QLLĐ
V/v: UBLD Đài Loan tạm đình chỉ
hoạt động dịch vụ việc làm của công ty
môi giới Đài Loan

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở Đài Loan

Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận được công văn số 774/VPĐB-LĐ ngày 09/9/2005 của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan thông báo việc Ủy ban Lao động Đài Loan xử phạt đình chỉ có thời hạn hoạt động dịch vụ việc làm của hai công ty môi giới Đài Loan do vi phạm Luật dịch vụ việc làm dưới đây:

TT

Tên công ty

Người phụ trách

Địa chỉ

Thời gian

1

Cty HHCP môi giới nhân lực Chấn Quốc

Ngô Phùng Hoán Đệ

Số 47, ngõ 179, phố Thánh Long, tp Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

6 tháng: từ 16/10/2005 đến 15/4/2006

2

Công ty HH môi giới nhân lực Trung Hữu

Hồng Minh Dục

Số 3, lầu 1, ngõ 147, phố Quãng Hưng, tp Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

6 tháng: từ 01/01/2006 đến 30/6/2006

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để các doanh nghiệp biết và yêu cầu các doanh nghiệp hiện đang hợp tác với hai công ty trên chủ động giải quyết các vấn đề nghiệp vụ liên quan (nếu có); có biện pháp tăng cường quản lý và chủ động giải quyết các phát sinh liên quan đến số lao động do hai công ty trên tiếp nhận trong thời gian các công ty này bị tạm đình chỉ hoạt động dịch vụ việc làm.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Ban QLLĐ tại Đài Loan;
- Các đơn vị: TTLĐ, KHTC, ĐT-GDĐH, Ttra, CTC;
- Lưu: VT, QLLĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
Vũ Đình Toàn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản