8577

Công văn số 106/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế mặt hàng hương liệu cà phê nhập khẩu

8577
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 106/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế mặt hàng hương liệu cà phê nhập khẩu

Số hiệu: 106/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 106/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 106/TCHQ-KTTT
V/v: Trị GTT hương liệu cà phê

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty thực phẩm J.K.LIM Việt Nam
Xã Ninh Sơn, Thị Xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/JKL-2005 đề ngày 25/01/2005 của Công ty thực phẩm J.K.LIM về giá tính thuế mặt hàng hương liệu cà phê nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 601/NK/KD/KCN2 ngày 3/8/2004 tại Cục Hải quan Tây Ninh. Sau khi làm việc với Cục Hải quan Tây Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết 1.4, điểm 1, phần I, chương II Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 8/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về “mối quan hệ đặc biệt giữa người mua và người bán”;

Căn cứ mục II chương III Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 8/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định “nghĩa vụ của người khai hải quan”;

Căn cứ hồ sơ khiếu nại của Công ty, báo cáo của Cục Hải quan Tây Ninh và kiểm tra các thông tin dữ liệu giá có sẵn tại cơ quan Hải quan thời điểm Công ty nhập khẩu và đối chiếu theo quy định thì Cục Hải quan Tây Ninh đã thực hiện xác định lại trị giá tính thuế mặt hàng hương liệu cà phê là phù hợp, đúng các quy định hiện hành. Việc khiếu nại mặt hàng hương liệu cà phê là phù hợp, đúng các quy định hiện hành. Việc khiếu nại của Công ty không đủ cơ sở giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty thực phẩm J.K.LIM Việt Nam được biết và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo Luật định.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ Tây Ninh;
- Lưu: VT, KTTT (3bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản