Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1059/CN-XDCB-CT của UBND tỉnh Bắc Ninh về kế hoạch đấu thầu xây dựng đường Lý Đạo Thành, thị xã Bắc Ninh

Số hiệu: 1059/CN-XDCB-CT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 08/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1059/CN-XDCB-CT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh
Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 08/09/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1059/CN-XDCB-CT
V/v Kế hoạch đấu thầu xây dựng đường Lý Đạo Thành, thị xã Bắc Ninh.

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 09 năm 2005

 

Kính gửi:

 - Sở kế hoạch và đầu tư,
 - Công ty cổ phần Phúc Hưng.

 

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Phúc Hưng tại tờ trình số 39/PH/TT ngày 20.7.2005 và báo cáo thẩm định số 511/KH-XDCB ngày 27.7.2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu xây dựng đường Lý Đạo Thành, thị xã Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Tên gói thầu: Đường Lý Đạo Thành, thị xã Bắc Ninh.

- Giá gói thầu là 1.746.798.000đồng (Một tỷ, bảy trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm chín mươi tám ngàn đồng).

2. Danh sách các đơn vị dự thầu bao gồm:

- Công ty xây dựng Đào Viên - Bắc Ninh.

- Công ty xây dựng Trường Thọ - Bắc Ninh.

- Công ty Nhật Quang - Bắc Ninh.

3. Hình thức đấu thầu hạn chế, phương thức đấu thầu một túi hồ sơ, hình thức thực hiện hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá.

4. Thời gian đấu thầu: Tháng 9/2005.

5. Thời gian thi công: 150 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng xây lắp.

6. Tư vấn xét thầu: Chủ đầu tư chủ trì với sự tham gia của chuyên gia các Sở: Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh (Do Chủ đầu tư mời) giúp việc xét thầu.

7. Kết quả đấu thầu Chủ đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản