144955

Công văn 105/BXD-HĐXD hướng dẫn điều kiện năng lực do Bộ Xây dựng ban hành

144955
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 105/BXD-HĐXD hướng dẫn điều kiện năng lực do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 105/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 27/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 105/BXD-HĐXD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 27/07/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/BXD-HĐXD
V/v Hướng dẫn ĐKNL

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thiên ấn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 39/2012/CV-TA ngày 24/6/2012 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thiên ấn đề nghị hướng dẫn điều kiện năng lực trong liên danh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Điều kiện năng lực về hoạt động xây dựng được quy định trong Luật Xây dựng, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng là các yêu cầu về năng lực của cá nhân, kinh nghiệm của nhà thầu khi dự thầu và khi thực hiện một gói thầu cụ thể của công trình xây dựng. Tuỳ thuộc vào quy mô, tính chất của gói thầu và yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu (trong trường hợp chỉ định thầu) và năng lực cụ thể của mình mà nhà thầu có thể tham dự thầu độc lập, hoặc liên danh với các nhà thầu khác hoặc sử dụng thầu phụ (nếu không đủ điều kiện năng lực theo yêu cầu của gói thầu) để tham dự thầu.

Trường hợp cụ thể mà Công ty hỏi, nếu chủ đầu tư tổ chức đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) để lựa chọn tổng thầu xây dựng cả công trình trong một gói thầu (bao gồm cung ứng vật tư, thiết bị và thi công phần móng, phần thân, phần hoàn thiện, phần cơ điện v.v…), mà một nhà thầu không đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện tất cả các phần việc của gói thầu thì các nhà thầu có thể liên danh để đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Ví dụ: liên danh gồm các nhà thầu thực hiện phần móng, thực hiện phần thân, thực hiện phần hoàn thiện, thực hiện việc cung ứng vật tư, thiết bị v.v…

Từng nhà thầu trong liên danh các nhà thầu có thể thuê thầu phụ hoặc liên danh với các nhà thầu khác để thực hiện phần việc của mình được giao trong liên danh tổng thầu. Chẳng hạn phần việc cung cấp và lắp đặt thiết bị do hai nhà thầu thực hiện, bao gồm nhà thầu cung cấp thiết bị liên danh với nhà thầu lắp đặt thiết bị; nhà thầu cung ứng vật liệu có thể liên danh với nhà thầu thi công để thực hiện phần việc cung ứng và lắp đặt ốp lát mặt ngoài công trình như nội dung Công ty hỏi.

Việc ký kết hợp đồng liên danh và trách nhiệm của các nhà thầu trong liên danh thực hiện theo quy định của Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thiên ấn nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản