9173

Công văn số 1048/TM-VP của Bộ Thương mại về việc tham gia ý kiến tại Hội nghị Thương mại toàn quốc 2006

9173
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1048/TM-VP của Bộ Thương mại về việc tham gia ý kiến tại Hội nghị Thương mại toàn quốc 2006

Số hiệu: 1048/TM-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 20/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1048/TM-VP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại
Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 20/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1048/Tm-Vp
V/V: Tham gia ý kiến tại Hội nghị Thương mại toàn quốc 2006

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Các đồng chí giám đốc sở thương mại/thương mại - du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Tiếp theo Công văn số 1017/TM-VP ngày 17/02/2006 về việc tham gia ý kiến Đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006 - 2010, Bộ Thương mại đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Thương mại/Thương mại - Du lịch:

1. Nghiên cứu Đề án phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến 2015 (đã đưa lên mạng của Bộ Thương mại tại địa chỉ www.mot.gov.vn); đồng thời, đề xuất ý kiến báo cáo lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia đóng góp ý kiến gửi bề Bộ Thương mại để tổng hợp, chỉnh sửa trình Chính phủ xem xét, quyết định ban hành.

2. Nghiên cứu đề xuất tại buổi làm việc chiều ngày 02/03/2006 giữa lãnh đạo Bộ Thương mại với lãnh đạo các Sở Thương mại/Thương mại - Du lịch về những vấn đề mà Bộ Thương mại cần tập trung xử lý, chỉ đạo, điều hành trên 4 lĩnh vực: Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thương mại; phân cấp quản lý; quản lý thị trường và xúc tiến thương mại.

Ý kiến đóng góp của Quý Sở xin gửi về Văn phòng Bộ Thương mại 21 Ngô Quyền, Hà Nội, số Fax 04 8264696 trước ngày 24 tháng 02 năm 2006.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Các Vụ có liên quan;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG 
Nguyễn Thành Biên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản