10321

Công văn số 1046/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế sau kiểm tra của Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng số 1

10321
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1046/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế sau kiểm tra của Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng số 1

Số hiệu: 1046/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1046/TCT-DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1046/TCT-DNNN
V/v: Xử lý thuế sau kiểm tra

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bình Dương 

 

Trả lời công văn số 3773 CV/CT-TTr1 ngày 20/6/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc xử lý sau kiểm tra của Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng số 1, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục IV - Phần C - Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/10/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì: Tất cả các cơ sở kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải thực hiện lập và gửi quyết toán thuế GTGT hàng năm cho cơ quan thuế; và cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của số liệu quyết toán thuế, nếu cơ sở kinh doanh báo cáo sai, để trốn, lậu thuế sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Bình Dương, khi thanh tra Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng số 1 trong các năm 2001 đến 2003, do có sự thay đổi về pháp nhân (từ năm 2001 trở về trước là Xí nghiệp thuộc doanh nghiệp nhà nước, từ năm 2002 là Xí nghiệp thuộc công ty cổ phần) thì phải căn cứ vào tính pháp nhân của từng thời Điểm để giải quyết:

1- Từ năm 2001 trở về trước là Xí nghiệp thuộc doanh nghiệp nhà nước, năm 2002 chuyển đổi (thành công ty cổ phần) mà không được quyết toán thuế tại thời Điểm chuyển đổi, sau khi chuyển đổi mới tổ chức kiểm tra và phát hiện có số thuế GTGT bị truy thu, phạt của thời Điểm chưa chuyển đổi, trách nhiệm này không thuộc về pháp nhân mới (Công ty cổ phần). Vấn đề này vướng mắc về đối tượng xử lý, Tổng cục Thuế đang báo cáo Bộ Tài chính có ý kiến xử lý.

2- Từ năm 2002 trở đi do đơn vị đã chuyển đổi thành công ty cổ phần, các vi phạm về thuế thì đơn vị phải bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP XD&SX VLXD;
- TCTy XD số 1;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản