314426

Công văn 1026/QLCL-CL2 năm 2016 về tăng cường kiểm soát cơ sở giết mổ gia cầm và chế biến mỡ động vật do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

314426
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1026/QLCL-CL2 năm 2016 về tăng cường kiểm soát cơ sở giết mổ gia cầm và chế biến mỡ động vật do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 1026/QLCL-CL2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 26/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1026/QLCL-CL2
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 26/05/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1026/QLCL-CL2
V/v tăng cường kim soát cơ sở giết mgia cầm và chế biến mỡ động vật

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Trong thời gian qua, một số cơ quan thông tin báo chí đưa tin phản ảnh về việc có cơ sở giết mvịt sử dụng nhựa thông để làm sạch lông vịt và chế biến mđộng vật trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và để ngăn chặn vn đnêu trên, Cục Quản lý Cht lượng Nông lâm sản và Thủy sản đnghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn của Sở trin khai như sau:

1. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân giết mổ gia cầm về quy định hiện hành của Việt Nam không cho phép sử dụng nhựa thông trong sản xut kinh doanh thực phẩm. Điều đó có nghĩa là không được phép sử dụng trong giết mgia cầm nói chung, giết mổ vịt nói riêng.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đột xuất việc tuân thủ các quy định vvệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến mỡ động vật; sử dụng nhựa thông tại cơ sở giết mgia cầm, đặc biệt giết mổ vịt trên địa bàn. Trường hợp phát hiện cơ sở vi phạm quy định thực hiện xử lý theo quy định tại Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và truy cứu hình sự theo Điều 190, 191 và 317 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2016).

Các trường hợp phát hiện vi phạm cần công khai đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết lựa chọn sản phẩm an toàn, tránh sử dụng sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong quá trình triển khai, nếu có gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị đơn vị có văn bản gửi về Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để được hướng dẫn, phối hp triển khai.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Cục Thú y;
- Các PCT (để biết);
- Cơ quan QLCL nam Bộ, trung Bộ;
- Chi cục QLCL NLS&TS các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản