10329

Công văn số 1022/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về hoạt động tự doanh chứng khoán chưa niêm yết và chi phí đăng báo đấu giá bán cổ phần doanh nghiệp

10329
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1022/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về hoạt động tự doanh chứng khoán chưa niêm yết và chi phí đăng báo đấu giá bán cổ phần doanh nghiệp

Số hiệu: 1022/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1022/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1022/TCT-PCCS
V/v: Hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động tự doanh chứng khoán và chi phí đăng báo bán đấu giá cổ phần doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2077/2005/BVSC-KTLK ngày 23/01/2005 của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt do Bộ Tài chính chuyển sang về việc đề nghị hướng dẫn về hoạt động tự doanh chứng khoán chưa niêm yết và chi phí đăng báo đấu giá bán cổ phần doanh nghiệp; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chi phí đăng báo đấu giá bán cổ phần doanh nghiệp:

Tại Khoản 1, Mục II, Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với lĩnh vực kinh doanh chứng khoán có hướng dẫn hoạt động tư vấn của Công ty chứng khoán gồm: “tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán do Công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ cung cấp cho khách hàng trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, tái cơ cấu tài chính, chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát hành và niêm yết chứng khoán”.

Theo quy định trên thì nghiệp vụ làm tổ chức trung gian thực hiện đấu giá bán cổ phần do công ty chứng khoán thực hiện để phục vụ công tác cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc nghiệp vụ tư vấn tài chính, vì vậy, chi phí liên quan đến hoạt động tư vấn cổ phần hóa, bán đấu giá cổ phần để phục vụ công tác cổ phần hóa, kể cả chi phí đăng báo thông tin về doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần theo quy định tại Thông tư số 126/2004/TT-BTC là chi phí phục vụ hoạt động tư vấn của Công ty chứng khoán và thuộc nhóm chi phí quy định tại tiết 3, Điểm 1.1.1.2, Khoản 1, Mục III Thông tư số 100/2004/TT-BTC.

2. Về chứng từ trong trường hợp tự doanh chứng khoán chưa niêm yết:

Tổng cục Thuế đã dự thảo công văn số 1021/TCT-PCCS ngày 21 tháng 3 năm 2006 lấy ý kiến của một số đơn vị có liên quan. Khi có ý kiến chính thức Tổng cục Thuế sẽ có văn bản hướng dẫn chung để Công ty thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản