10343

Công văn số 1018/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà đất

10343
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1018/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà đất

Số hiệu: 1018/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1018/TCT-TS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1018/TCT-TS
V/v: Nộp lệ phí trước bạ và thuế chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 10/CV-CIC ngày 27/2/2006 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hải Phòng về việc hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Theo quy định tại Mục I, Phần III Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thì:

+ Tờ khai lệ phí trước bạ được lập riêng cho từng tài sản thành hai bản và kèm theo giấy tờ có liên quan. Đối với tài sản là nhà đất, hồ sơ được nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

+ Một trong những giấy tờ phải nộp kèm theo Tờ khai lệ phí trước bạ là: “Giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp, như: Hóa đơn kèm theo bản sao hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất hoặc giấy tờ chuyển nhượng nhà, đất có xác nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thị trấn, xã, phường)…”

Như vậy, trong trường hợp này, Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất phải nộp cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ hai bản, một bản được lưu giữ tại cơ quan thuế. Trường hợp Công ty nộp bản sao hợp đồng chuyển nhượng nhà đất thì bản sao đó phải có công chứng nhà nước hoặc chứng thực như quy định nêu trên.

2- Về đối tượng nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Điều 1, Chương I Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/1994) quy định: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất bao gồm cả đất có nhà và vật kiến trúc trên đó, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại Điều 2 của Luật này”.

Khoản 2, Điều 31 Chương VIII Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2004) có quy định: “Bãi bỏ quy định về thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với cơ sở kinh doanh quy định tại Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất. Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất của cơ sở kinh doanh phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật này”.

Căn cứ các quy định trên đây, trường hợp Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hải Phòng đã có quyền sử dụng đất, khi chuyển nhượng sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân khác từ ngày 1/7/1994 đến trước ngày 1/1/2004 thì Công ty thuộc đối tượng phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, kể từ ngày 1/1/2004 trở đi nếu Công ty chuyển quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân khác thì Công ty không thuộc đối tượng nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất mà thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hải Phòng;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản