Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1015/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế TN-TX

Số hiệu: 1015/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1015/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1015/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế TN-TX

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty sản xuất kinh doanh XNK PROSIMEX
Số 45- Khương Đình- Thanh Xuân- Hà Nội

 

Trả lời công văn số 37/PROS-NVTH ngày 8/3/2006 của Công ty sản xuất kinh doanh XNK Prosimex về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Năm 1998 Công ty sản xuất kinh doanh XNK Prosimex đã tạm nhập lô hàng cà phê hạt của Trung Quốc và tái xuất sang các nước khác theo các tờ khai tại Cục Hải quan Hà Nội theo tờ khai số 14/NTX ngày 14/12/1998.

Theo trình bày của Công ty sản xuất kinh doanh XNK Prosimex đến nay Cục Hải quan Tp. Hà Nội vẫn chưa tiến hành thanh khoản đối với các tờ khai tạm nhập và đã thực xuất khẩu. Do đó, đến nay Công ty sản xuất kinh doanh XNK Prosimex vẫn bị treo khoản nợ thuế nhập khẩu của tờ khai trên.

Trong thời gian chờ Cục Hải quan Hà Nội giải quyết, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty sản xuất kinh doanh XNK Prosimex được làm thủ tục XNK đến 30/6/2006, với điều kiện:

- Không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác.

- Các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu, đồng thời nộp đủ thuế theo Luật định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty sản xuất kinh doanh XNK Prosimex biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTT (4 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản