103393

Công văn 04/BXD-PTĐT rà soát tình hình phát triển đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

103393
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 04/BXD-PTĐT rà soát tình hình phát triển đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 04/BXD-PTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 04/BXD-PTĐT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày ban hành: 29/03/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 04/BXD-PTĐT
V/v: Rà soát tình hình phát triển đô thị

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh (thành phố)…………………………………..

Thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 08/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia từ năm 2009 đến năm 2020, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Chương trình Phát triển đô thị quốc gia 05 năm và 10 năm nhằm triển khai tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Để có cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xây dựng Chương trình phát triển đô thị cả nước, đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh (thành phố) căn cứ: Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, Qui hoạch xây dựng vùng tỉnh, Qui hoạch chung đô thị và Chương trình phát triển đô thị của địa phương rà soát một số chỉ tiêu về phát triển đô thị trên địa bàn của tỉnh (thành phố) đã được cập nhật đến tháng 12/2009 và bổ sung các số liệu dự báo phát triển đô thị trong giai đoạn từ 2010 đến năm 2015 và năm 2020 (theo hướng dẫn tại bảng phụ lục đính kèm).

Để đảm bảo tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định Chương trình Phát triển đô thị quốc gia, Bộ Xây dựng đề nghị Quý Sở khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

Đề nghị gửi bảng Báo cáo một số chỉ tiêu về phát triển đô thị về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2010 theo đường công văn và hộp thư điện tử để kịp tổng hợp.

Nơi nhận: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng - số 37 Lê Đại Hành - Hà Nội.

Mọi thông tin liên hệ: đ/c Nguyễn Thị Minh Loan. Điện thoại: 043.39747693; Fax: 043.974 7421; Mobi: 09083336096.

Email: minhloan7769@yahoo.com.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh, TP (để chỉ đạo);
- Bộ trưởng N.H.Quân (để b/c);
- Thứ trưởng C.L.Quang (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, Cục PTĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC PTĐT
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hạnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản