124485

Công văn 01/VP về đính chính văn bản do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

124485
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 01/VP về đính chính văn bản do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 01/VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đỗ Kim Thúy
Ngày ban hành: 07/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/02/2011 Số công báo: 11-11
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 01/VP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Đỗ Kim Thúy
Ngày ban hành: 07/01/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/02/2011
Số công báo: 11-11
Tình trạng: Đã biết

ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/VP
Về đính chính văn bản

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 08 tháng 12 năm 2010, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Do sơ suất trong khâu đánh máy, nay Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố đính chính sai sót trong nội dung Nghị quyết nêu trên, như sau:

1. Tại phần căn cứ pháp lý của Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND có ghi: “Sau khi xem xét Tờ trình số 526/TTr-UBND-M ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010;”

Được sửa lại là:

“Sau khi xem xét Tờ trình số 526/TTr-UBND-M ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2011;”

2. Tại Điều 2 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND có quy định:  “Điều 2. Về tổng biên chế hành chính năm 2011 là 12.036 biên chế...”

Được sửa lại là:

“Điều 2. Về tổng biên chế hành chính năm 2011 là 12.041 biên chế...”

 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG
Đỗ Kim Thúy

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản