44109

Công văn về việc tăng cường công tác tranh thủ và quản lý kế hoạch viện trợ từ các tổ chức quốc tế

44109
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn về việc tăng cường công tác tranh thủ và quản lý kế hoạch viện trợ từ các tổ chức quốc tế

Số hiệu: 54-BXD/KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành: 15/01/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 54-BXD/KH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành: 15/01/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54-BXD/KH

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1992

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 54 BXD/KH NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 1992 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRANH THỦ VÀ QUẢN LÝKẾ HOẠCH VIỆN TRỢ TỪ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

Từ năm 1978 đến nay Bộ Xây dựng đã tiếp nhận và triển khai một số dự án do các nước, các tổ chức quốc tế và chương trình phát triển LHQ tài trợ. Các đơn vị chủ trì dự án, các cơ quan phối hợp cũng như các Vụ quản lý chức năng của Bộ đã có nhiều cố gắng trong việc sử dụng viện trợ quốc tế vào các mục tiêu phát triển của ngành. Tuy nhiên, công tác tiếp nhận, và quản lý viện trợ còn nhiều thiếu sót, nhược điểm, hiệu quả sử dụng viện trợ chưa cao.

Nhằm tăng cường công tác tranh thủ và quản lý viện trợ của ngành từ các tổ chức quốc tế trong tình hình mới, Bộ quy định như sau:

1. Mọi tổ chức sản xuất kinh doanh, các cơ quan nghiên cứu, các trường cũng như các Vụ quản lý chức năng của Bộ đều có quyền và trách nhiệm tìm kiếm tranh thủ sự viện trợ từ các tổ chức quốc tế, bao gồm các nguồn: Viện trợ ODA, các tổ chức thuộc LHQ và không thuộc LHQ, các tổ chức khu vực liên quốc gia và các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức ngân hàng thế giới và ngân hàng phát triển Châu á, các liên doanh hay hợp tác kinh doanh v.v... sau khi được chấp nhận hoặc ghi nhận viện trợ, đều phải báo cáo về Bộ (Vụ kế hoạch) để tổng hợp trình các cơ quan Nhà nước và để Bộ quản lý điều hành thống nhất theo kế hoạch và cân đối các điều kiện vật chất và các nguồn vốn trong nước, bảo đảm việc tiếp nhận và sử dụng viện trợ đúng hướng, hiệu quả cao.

2. Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ giao Vụ Kế hoạch chủ trì phối hợp với Vụ KHKT, HTQT và những vụ chức năng liên quan căn cứ chiến lược phát triển của ngành và chủ trương của Nhà nước lập các kế hoạch và đề án tranh thủ sự viện trợ của tổ chức quốc tế nói trên, các kế hoạch thu hút đầu tư nước ngoài, vốn trong nước, cân đối các điều kiện vật chất để tiếp nhận các dự án nước ngoài nhằm thực hiện mục tiêu phát triển toàn ngành. Cùng với các Vụ quản lý chức năng và các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức nghiên cứu chủ trương nhu cầu, khả năng, nội dung và các hình thức thu hút đầu tư, viện trợ; bảo đảm hướng dẫn xây dựng các dự án đúng luật quy định, giúp Bộ tổ chức xem xét và trình các cơ quan chức năng Nhà nước phê duyệt.

Đối với những dự án UNDP đang thực hiện và những dự án thuộc tài khoá 4 (1992-1996), đặc biệt là những dự án thực hiện theo phương thức mới "Quốc gia điều hành". Vụ kế hoạch phải thường xuyên phối hợp với chủ dự án và các chức năng liên quan bảo đảm kịp thơì và đúng mục tiêu những đóng góp hai bên mà Chính phủ và UNDP đã thoả thuận; đồng thời hướng dẫn và tạo điều kiện cùng các đơn vị cơ sở tiếp tục tìm kiếm và xác định những khả năng mới thu hút viện trợ bổ sung thuộc tài khoá mới trong khuôn khổ những hướng ưu tiên của Chương trình quốc gia được duyệt.

Bộ quy định và thông báo để các đơn vị trực thuộc biết và thực hiện.

 

Nguyễn Mạnh Kiểm

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản