551274

Công văn 228/BYT-DP năm 2023 về tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

551274
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 228/BYT-DP năm 2023 về tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 228/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Liên Hương
Ngày ban hành: 16/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 228/BYT-DP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Nguyễn Thị Liên Hương
Ngày ban hành: 16/01/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/BYT-DP
V/v tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Viện Vệ sinh dịch tễ/ Viện Pasteur.

Đến ngày 11/01/2023, Bộ Y tế đã tiếp nhận và phân bổ hơn 260 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho các địa phương để triển khai tiêm chủng cho người từ 5 tui trở lên. Hiện tại, trên toàn quốc tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho người từ 12 tui trở lên đạt xấp xỉ 100%, tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 80,5% và 87,0%; tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 68,6%; tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 92,4% và 74,1%. Hiện tại ghi nhận một số địa phương có đề nghị điều chuyển hoặc chỉ tiếp nhận một phần số vắc xin mới được được phân bổ tháng 01/2023 trong khi tỷ lệ tiêm các mũi nhắc lại còn thấp.

Để sử dụng hiệu quả vắc xin, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho các nhóm đối tượng, khẩn trương hoàn thành các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mới được phân bổ, đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin cho các nhóm đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

2. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chủ trì, phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ/ Viện Pasteur khu vực để cung ứng, điều phối vắc xin kịp thời, hợp lý; hỗ trợ địa phương triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả.

Bộ Y tế kính đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Viện trưởng các Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur khẩn trương chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- SYT các tỉnh, thành phố;
- TT. KSBT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Th
ị Liên Hương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản