511278

Công văn 1581/BGDĐT-CSVC năm 2022 về mua máy tính của Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

511278
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1581/BGDĐT-CSVC năm 2022 về mua máy tính của Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1581/BGDĐT-CSVC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngô Thị Minh
Ngày ban hành: 22/04/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1581/BGDĐT-CSVC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Ngô Thị Minh
Ngày ban hành: 22/04/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1581/BGDĐT-CSVC
V/v mua máy tính của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số 774/TTr-SGDĐT ngày 06/04/2022 về việc Đề nghị hỗ trợ kinh phí, thiết bị học trực tuyến từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Bộ GDĐT đã đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam), chuyển vào tài khoản của Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, số tiền 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) để mua sắm máy tính của Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm hỗ trợ học sinh là con gia đình hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có bố/mẹ bị tử vong do Covid-19 nhưng chưa có thiết bị đ học trực tuyến tại tỉnh Điện Biên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở GDĐT tỉnh Điện Biên và Công đoàn ngành GDĐT tỉnh Điện Biên:

1. Sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích, tổ chức mua sắm máy tính và bàn giao máy tính cho học sinh theo quy định;

2. Lựa chọn máy tính bảo đảm yêu cầu hướng dẫn tại Văn bản số 4604/BGDĐT-CSVC ngày 12/10/2021 của Bộ GDĐT;

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GDĐT (qua Cục Cơ sở vật chất) ngay sau khi hoàn thành công tác mua sắm để hỗ trợ tặng sim 4G miễn phí cho học sinh.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ TTTT;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- UBND tỉnh Điện Biên;
- Lưu: VT, CSVC.

K/T. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản